Boliger på skjervengan

Boliger på skjervengan
Referanser
>
Boliger på skjervengan

Glasssrekkverk i boligblokk

Vi leverte 25 glassrekkverk til en ny boligblogg på Skjervengan i Mosjøen.

Bilde: Studio AKM.

Se flere jobber vi har gjort