Bakgården Kultur

Bakgården Kultur
Referanser
>
Bakgården Kultur

Mosjøens nye Kulturscene

Eberg Glass leverte og monterte glassfasaden hos Bakgården Kultur - Mosjøens kulturscene som sto ferdig i september 2023. Bygget ligger i Strandgata, midt i Mosjøen sentrum, og vil huse en rekke ulike kulturaktiviteter, slik som konserter, teater/revy, stand-up, foredrag og andre typer arrangement.

Det vil også være utleie for kurs og konferanser. Huset brukes dessuten som øvingslokaler for en rekke aktører fra det frivillige kulturlivet, slik som korps, kor og band.

"Vi er veldig godt fornøyd med jobben som Eberg Glass har gjort for oss. Trivelige folk og  presist utført arbeid til rett tid"

- Stein Hauge fra Bakgården kultur.


Fasade på forsiden av bygget.

Fasade ut mot bakgården.

Utsikt mot bakgården innenfra.

Fasade rundt inngangspartiet.

Illustrasjon av hele bygget: Bergersen Arkitekter.

Se flere jobber vi har gjort